Kirker i den gamle Nørre Alslev kommune.

 Klik på kirkens navn for at se mere om kirken. Klik på billedet for at se kirkens placering på kort.

BRARUP KIRKE er kendt for sine mange kalkmalerier. Især af den såkaldte Brarup-mester, der var aktiv omkring år 1500, og menes at være elev fra det berømte Elmelunde.værksted. Som et af de meget få steder har kirken ogsæ bevaret en trefløjet altertavle fra den katolske tid. B2535
 
 
 B2536 ESKILSTRUP KIRKE er kalket rød således, som der er tradition for i kommunen. Elleve af middelalderkirkerne har haft samme farve, men i dag er den karakteristiske farve kun bevaret på seks. Kirken er endvidere interessant ved sine kalkmalerier fra ca. 1250, der regnes for landsdelens ældste bevarede.


GUNDSLEV KIRKE ligger næsten en km. fra Gundslev by. Forklaringen er den, at landsbyen er flyttet omkring år 1300, hviklket bl.a. blev konstateret ved udgravningen til motorvejen. Kommunen er præget af fritliggende kirker, idet det samme gælder for Nørre Vedby, Kippinge, Stadager og Ønslev.

 B2532

 


 


 B2539 GYLDENBJERG KIRKE er bygget i 1889 sok filialkirke til Nørre Vedby kirke. Baggrunden var den befolkningsudvikling, der skete i Orehoved efter etableringen aj jernbanen til Nykøbing F. i 1872.


KIPPINGE KIRKE er kendt for sin valfartshistorie. I 1492 opstod rygtet at alterbrødet var begyndt at bløde. Senere blev kirken besøgt for sin undergørende Maria-tavle. Og endelig blev stedet berømt for sin hellige kilde. I dag besøges kirken i lige så høj grad for det smukke inventar.
 B2303
 
 
 B2530 LILLEBRÆNDE KIRKE har kalkmalerier, som - til forskel fra de fleste andre steder - aldrig har været overkalket. De er placeret i sidefalsene på korvinduet, hvor de indtil 1944 var skjult bag altertavlen. I dag er altertavlen fjernet, og kalkmalerierne fungerer som alterbillede.
 
 
NØRRE ALSLEV KIRKE er kendt for sine kalkmalerier fra hele tre perioder. I apsis Danmarks ældst daterede kalkmaleri fra 1308. Over triumfbuen et monumeltalt billede fra 1350. Og bagest i skibet kalkmalerier af den berømte Elmulundemester fra ca 1500, hvoraf især skal fremhæves hans version af Dødedansen.
 B2507
 
 
 B2540 NØRRE KIRKEBY KIRKE er opført af kløvet kamp og afsluttet foroven med kridtsten i sidste halvdel af 1100-tallet. Den hører således til de ældste i landsdelen. Ved restaureringen i 1906 fandt man kalkmalerier udført omkring af 1200, der ligeledes regnes for landsdelens ældste, som man dog så sig nødsaget til at overkalke.
 
 
NØRRE VEDBY KIRKE er opført i 1200-tallets sidste halvdel, og den er den yngste af kommunens tolv middelalder kirker. Den rummelige kirke er blevet kaldt "Nordfalstes domkirke". I folkemunde har den haft tilnavnet "Høje Maren", hvilket dels hænger sammen med dens beliggenhed, og dels at den er viet til Jomfru Maria. Kirken har et meget kendt Ramus orgel.
 B2534
 
 
 B2533 STADAGER blev ved salget af krongodset overtaget af Hans Tersling og Peter Thestrup, da de dannede godset Vennerslund. Kirken er på forskellig vis præget af de skiftende ejere. På ydersiden af våbenhuset ses således en figursten over Jørgen Venstermand (1551)
 
 
TORKILSTRUP KIRKE blev ligesom Nørre Kirkeby kirke opført i sidste halvdel af 1100-tallet. På grund af sin usædvanlige korforlængelse, der har givet kirken et langstrakt udseense, er den blevet kaldt "Lange Maren". Salmedigteren B. S. Ingemann blev født 1789 i Torkilstrup Præstegård.
 B1361
 
 
 B2531 VÅLSE KIRKE er indviet til Sankt Olav, som kan ses på den trefløjede altertavle fra 1450, hvor der udover et relief af Korsfæstelsen er figurer ad fe tolv apostle samt fire helgener. Kirken er endvidere interessant ved sit gamle tårnur. Det stammer fra Nykøbing Slot, der blev revet ned i 1767.
 
 
ØNSLEV KIRKE har inventar fre tiden umiddelbart før den kendte billedskærer Jørgen Ringnis begyndte at sætte sit præg på kommunens kirker. Prædikestolen er fra begundelsen af 1600-tallet, og stolestaderne er fra samme tid. anelværket på alterbordet er opsat i 1603. Og Altertavlen er fra 1610-20.
 B2529