RSigvardt

Rasmus Sigvardt

I 1904 begyndte den nuværende indehaver Rasmus Sigvardt sin løbebane som Cykel og klejnsmed i Orehoved. Rasmus Sigvardt er født den 26 Februar 1886.

Sigvardt bådmotor. 3-5 hk. 2-takts benzin.

Det var små forhold , der arbejdes under, hele virksomheden den gang bestod af et lille værkstedslokale på 5 x 6 Alen. Senere, omkring 1906, udvidedes det til 8 x 14 Alen. På samme tidspunkt begyndte Motorcykler ar finde anvendelse i Danmark, og Sigvardt, som i alle retninger er en foregangsmand, var derfor en af de første til at anskaffe værktøj for reparation af disse.

Det viste sig derfor snart at lokalerne blev for små, hvorfor Sigvardt i året 1909 lod opføre en ejendom, hvori der indrettedes værksted for reparation af Automobiler, Motorcykler og Bådmotorer.
På dette tidspunkt arbejdede der fire mand i virksomheden.

I året 1915 omlagdes virksomheden til Fabriksdrift. idet fabrikation af Bådmotorer optoges – totakt glødehoved- og totakt benzinmotorer.

3 tons lossespil med Glødehovedmotor.

I 1920 påbegyndtes yderligere fabrikation af Motorspil, et fabrikat, som Rasmus Sigvardt har høstet meget anerkendelse for, og ikke så få Motorspil er gennem årene solgt ud over landets grænser, deriblandt en stor del til Tyskland og Holland.
Fabrikken blev år efter år forsynet med de mest moderne maskiner, og altid har Sigvardt forstået at benytte alle tænkelige tekniske hjælpemidler.

Sigvard dykkerpumpe.

I 1926 påbegyndtes fabrikationen af alle arter Sprøjter til have og markbrug, og samme år fabrikeredes den første danske Motorsprøjte.
Virksomheden beskæftiger nu til stadighed fjorten arbejdere.

Tekstkilde: Dansk Handel og Industri, Odense 1935.( MCMXXXV.)

Virksomheden blev 1970 overtaget af Hardi International og er nu, som kommunens største arbejdsplads, flyttet til Nørre Alslevs industrikvarter.