Esper Boel

Esper Boel – hvem var han egentlig ?

Esper Boel blev født d. 10.september 1913 og døde 27. januar 1986. Han blev født i Dronninglund i Nordjylland - havde 5 søskende, som blev født i løbet af 10 år, og havde igennem årene en tæt forbindelse med disse. Ved Espers konfirmation gjorde han sine forældre opmærksom på, at han ikke var boglig, men mere til det praktiske, og foretrak at komme i lære som mejerist, så han kunne følge i sin fars fodspor. Efter uddannelsen til mejerist, blandt andet på mejeriet ”Nutiden” i Gundslev på Nordfalster, gik Boel i 1934 på Den fynske Handelsdagsskole, og i 1935 var han på studieophold i England. Året efter blev han bestyrer hos faderen Marius Boel i Marslev.

Boels familiære baggrund

Faderen Marius Boel, 5.1.1882-1979, dansk erhvervsmand og mejerist. Som ejer af Marslev Fællesmejeri på Fyn fra 1915 udviklede Marius Boel den danske blåskimmelost. Han iværksatte med succes den første danske produktion af roquefortost. Opfindelsen af denne ost skete ved Marius Boels nysgerrighed. Han iagttog hvorledes moderen fremstillede ost i barndomshjemmet. Osten stod på stuehusloftet, hvor den slog revner, og i dem groede der skimmel. Marius Boel fandt, at denne skimmel havde en særlig smag, og det er denne produktion, der siden blev udviklet. Da roquefort ost er baseret på fåremælk og Boels ost på komælk, introducerede man navnet Danablu for den danske ost.

Esper Boel skriver indledningsvis i sin bog, ”Vi har taget det søde med det sure i vor familie. Uden dramatik har vores tilværelse aldrig været, heller ikke fri for fejlgreb. Der skal ikke opstå nogen falsk myte omkring Boel-slægten. Det er blandt andet derfor, at jeg har besluttet mig for at samle mine erindringer i bogform”. Det er en livshistorie - som Boel selv udtrykker ”et eventyr med megen arbejdsglæde” om hvordan Danablu – Boel og Rosenborgnavnene fik fodfæste på verdensmarkedet. En virksomhed - placeret mellem de 200 største af slagsen i Danmark. Boel-koncernen blev en integreret del af en af verdens største mejerikoncerner – den britiske Unigate.

 

Arbejdet kom altid først, livet formede sig efter begrebet ”flidens evangelium”, som var en naturlig del af livet sammen med hustruen Olga Boel.

 

Esper Boel var også en følsom mand som ikke glemte sin slægt og arv. Eksempelvis beskriver han en oldefar Peter Gram - Esper hørte som barn hans fortælling om uretfærdigheden med hensyn til rømningen af Dannevirke og tilbagetoget fra Dybbøl – ”det var jo for at frelse flest mulige danske soldater” - Esper glemte aldrig disse levende fortællinger – som han skriver i sin bog: ”disse levende fortællinger ligger gemt, men aldrig glemt! Jeg lyttede ikke forgæves. Det er som med billeder og toner – nogle farver og klange bliver hængende i erindringen for al tid. Sådan havde jeg det med oldefar. Da han døde, følte jeg, at jeg havde mistet noget uerstatteligt”

 

 

Lundby mejeri

 

Købte Boel i 1941, hvor han sammen med Olga Boel og tre medhjælpere specialiserede sig i den krævende produktion af roquefortost, den senere så berømte Rosenborg Blue Cheese. Grunden til, at det blev Lundby Mejeri, var at det var det billigste tilbud, og at han kendte Nordfalster fra hans tid i Gundslev. De første år supplerede han desuden indtægterne med champignondyrkning. Han kunne købe mejeriet for 120.000 kr. - han lånte halvdelen til udbetalingen af sin far nemlig 10.000 kr. og resten havde han selv sparet op. Der blev oprettet en kassekredit på 60.000 kr. i Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank, som hans far Marius Boel kautionerede for.

Tiderne var trange for etablering af osteproduktionen, og det kneb med at få råvarer nok, så Boel måtte selv rundt på gårdene for at købe mælk. På det tidspunkt var der 30 leverandører til mejeriet. De havde ingen kontrakt, men fik altid en god pris. ”Et ord er et ord”.

Efter 2. verdenskrig blev det lettere at fremstille oste, produktionen tog fart og andre oste end Danablu osten kom til - også solgt under navnet ”Rosenborg”

 

Udviklingen fortsætter

 

Esper Boel mente, at der måtte være andre end danskere der satte pris på hans gode danske oste, og i 1948 oprettede han sit eget eksportfirma, og drog selv ud i verden for, at fortælle om osten hjemme fra Lundby på Nordfalster.

Men det kunne ikke gå stærkt nok, derfor lærte Esper Boel at flyve og købte sit egen to motors maskine som blev døbt ”Rosenborg Danish Blue”. Den førte Esper Boel -”ostekongen” som han blev kaldt - rundt om i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Overalt hvor Boel kom frem, mødte han mennesker som fik smag for den danske ost, og således gik det til, at Lundby mejeri hurtigt blev alt for lille.

 

Esper Boel opbyggede med årerne et betydeligt "imperium" i blå - og hvidskimmelost med salgsfirmaer i København, Sverige, England, USA og Canada. Herudover ejede Boel flere mejerier og osterier i Danmark. 1960 oprettede han, for at sikre sig ideelle emballager, en plastikfabrik Riserup. Fabrikkens produkter blev også afsat til andre osteproducenter. Et stort svinehold udnyttede vallen fra mejeridriften, således at intet gik til spilde. I en periode blev mejeriet i Vålse anvendt til produktion af dessert oste.

 

Tillidsposter og repræsentantskaber

 

Boel har haft adskillige tillidsposter i brancheorganisationer samt i humanitære og kulturelle institutioner. Her kan blandt andet nævnes i bestyrelsen for Lolland – Falsters Stiftsmuseum, repræsentantskabet for Handelsbanken i Nykøbing F. Medlem af bestyrelsen for provinsbørns ferieophold og Landsforeningen mod børnelammelse.

Helt uden for, hvad han ellers beskæftigede sig med, oprettede han i 1960 rederiet ”Rosenborg”, som omfattede fem stålkuttere, der førtes af skippere fra Hirtshals. Han var en interesseret privatflyver, og i denne egenskab deltog han i 1966 i Eigil Knuths 4. Pearyland-ekspedition.

Virksomheden ”Boels Food” voksede, og i 1960 købte Boel ejendommen Nyhavn 20 i København, som blev Boel koncernens hovedkvarter, kaldet ”Boels gård”.

Boel blev også godsejer med kvægdrift, da han købte godset Kjærstrup ved Holeby på Lolland i 1978.

 

Olga og Esper Boels fond blev stiftet i 1972, og igennem årerne har denne store fond ydet mange penge til blandt andet kræftforskning i Danmark.