Videre ud på nettet....

Der er mange steder på nettet, hvor du kan gå videre med med både den lokale, regionale og nationale historie. Adresserne her på siden er en linkssamling, dvs. at Lokalhistorisk Forening for Nordfalster ikke er ansvarlig for vedligehold, aktualitet eller indhold på de viste sites.


Guldborgsund Links
www.nysted-lokalhistorie.dk/ Nysted Lokalhistoriske Arkiv

www.saxarkiv.dk/ Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv

LASA Lokalhistoriske arkiver i Sydøstdanmark

www.danskearkiver.dk/ - Sammenslutningen af lokalarkiver

Museer
www.aabne-samlinger.dk/lollandfalster/ - Museum Lolland-Falster
Åbne Samlinger - Fælles indgang til museer og arkiver i Storstrøms amt.

Andet
www.lollandfalster-links.dk
www.LF-rock.dk

Andre arkiver
Statens Arkiver -Fælles indgang til de statslige arkiver

Lokale kilder - Fælles indgang til Næstved/Lolland/Faxe/Guldborgsund arkiver
Udvandrerarkivet
Immigrantarkivet
Dansk Folkemindesamling  
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

SLÆGTSFORSKNING
DIS-Danmark
Samfundet f. genealogi & personalhistorie
ddd.dda.dk - Dansk Demografisk Database
www.ssf.dk/ - Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger
http://www.slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/  -  Slægtshistorisk Forening Guldborgsund