Gård- og husnavne i den tidligere Nørre Alslev kommune.

De gamle gårde (hæfte udgivet i 1999)

Kommunens landsbyer blev udskiftet omkring år 1800. I de følgende år blev mange af gårdene navngivet.Det var først fremmest de udflyttede gårde, som på den måde fik en ny identitet.
Adskillige af gårdene, der blev liggende inde i landsbyen, har senere også fået et navn - men det er langtfra alle.De større gårde havde fået navn før denne udvikling begyndte. Det var således tilfældet med herregårdene, som blev dannet ved krongodsets salg i 1766. Og Nebøllegaard helt tilbage i 1500-tallet, hvilket også gælder færgegårdene i Guldborg og Gåbense.
 
Klik på "Gårdnavne fra Alstrup til Øster Kippinge" for at se registreringen af navnene på de gamle gårde i Nørre Alslev Kommune.
Den anvendte systematisering ser således ud:
I matr.nr. det oprindelige hovedmatrikel-nummer. Dernæst navnet på gården, hvor "å" i parantes fortæller at det er af nyere dato, i nogle tilfælde angivet med årstal. Efter "=" er oplyst tidligere navn(e).
Adresse indeholder nuværende adressesamt ved vej-ændringer efter 1972 også tidligere adresse.
Parantesen med "u" fortæller at gården er udflyttet.
I tilfælde, hvor gården senere er nyplaceret, står der i parantesen "flyttet'.
Såfremt gården ikke længere findes er det markeret med "nedrevet" eller "nedbrændt", evt med årstal.
 
Materialet er indsamlet lejlighedsvis i perioden 1991-98. Udgangspunktet har været Gustav Graaes artikler "Om sted­navne på Nordfalster" i Lokalhistorisk Arkivs årsskrifter
fra 1981 og 1982.Der er endvidere benyttet materiale udarbejdet af bl. a. Nørre Alslev Folkeregister og Institut for Navneforskning,
ligesom også "Kulturhistorisk Håndbog for Falster" redigeret af Karl-Erik Frandsen har været til stor hjælp.
Trods megen omhu ved udarbejdelsen, så er der givetvis fejl og især mangler - og for det hæfter kun:
Frank V Nielsen
Planlægningssekretariatet Nørre Alslev Kommune

 

Navne på mindre gårde og huse samt andre bygninger (hæfte udgivet 2003)

Siden udgivelsen af heftet med navne på de gamle hel-gårde i 1999 har der manglet en oversigt over navnene på de mindre gårde såvel som husene og andre bygninger i kommunen.
De fleste navne er stadig i brug, men nogle er gået i glemmebogen.
 
Det gælder i særlig grad navnene på bygninger, som er forsvundet ved nedrivning eller ildebrand (angivet i parentes).
Endvidere er medtaget bygninger, hvis funktion er ophørt, men hvor man har valgt at bibeholde navnet.
 
Endelig er der øgenavne, som folkeviddet har givet - og de er angivet i "gåseøjne".
Materialet er indsamlet lejlighedsvis indenfor de sidste par år.
Resultatet er ikke uden fejl og især mangler. Og det er under omstændigheder et øjebliksbillede, idet der til stadighed kommer nye navne til.
Oversigten er tænkt som en vejviser. Men derudover vil den tillige kunne være til glæde for lokalhistorisk interesserede.
 
Og endelig kan oversigten forhåbentlig også være en hjælp ved kommende navngivninger så vi ikke får flere udgaver af Hjørnebo, Birkely og Lykkebo
Frank V Nielsen
Ultimo 2003
Planlægningssekretariatet