Generalforsamling

28/1-2013 i fællesarealet på Nørre Vedby Skole. 43 deltog i foreningens generalforsamling som samtidig er arkivets årsmøde. Leif A. Jensen afsluttede mødet med et spændende foredrag om hans barndomserindringer fra krigens tid. Se beretning fra generalforsamlingen her!

Gravminder

Tirsdag d. 21/2-2013 holdt Hanne Christensen fra Museet Lolland - Falster et foredrag om om gravminder som fortæller historier fra kirkegårdene på Nordfalster.
Et velbesøgt arrangement som rejser spørgsmålet, om det er gravmindes udformning, at det er en kendt person eller at der er knyttet en historie til gravmindet, der gør at det er historisk interessant, og for hvem?
 

Kongerækken

Tirsdag d. 5/3-2013 holdt  Kaare Johannesen fra Middelaldercentret i Nykbing et spændende og medrivende foredrag under titlen
"Den Gode, Den Onde og den Dybt Inkompetente - Danmarks kongerække"
Det var et meget velbesøgt arrangement.
 

Fortælle aften - polske efterkommere

Tirsdag d. 18/6-2013 holdt vi fortælle aften med meget spændende livshistorier.  Efterkommere/slægtninge fortalte levende om deres bedsteforældre, forældre, svigerforældres liv i Danmark som indvandrere fra Polen. Optaget på bånd til senere anvendelse.
 

"I de polske roe pigers fodspor"

Fredag d. 5/7-2013. Turen i roepigernes fodspor blev en succes med 55 deltagere - med et spændende og indholdsrigt program. Der var foredrag ved de forskellige stop, på Stiftsmuseet i Maribo ved Lene Tønder Buur, ved Holeby gl. sukkerfabrik ved arkivets medarbejder Bent Munck, Polakkasernen ved medarbejder Winnie Grahndin. Turen sluttede ved statuen af roe pigerne på Sakskøbing torv - med en kort introduktion om denne skulptur af Gottfred Eickhoff.

Ikke at forglemme skal oplevelsen i den katolske kirke også med - den katolske præst Gregers Mærsk -Kristensen fortalte om kirkens betydning for de polske roe piger og andre emmigranter. Spændende tråde fra kirken blev etableret til nutiden - hvordan en katolsk messe foregår blev fortalt meget spændende og med megen humor. Vi sang salmen : I al sin glans nu stråler solen. En højtidelig stund.
 
Herefter husmandskost på hotel Saxkjøbing og tak for et spændende og hyggeligt kultur - historisk samvær.
 

 "En Italieners spændende liv"

Gunslevholm Idrætsefterskole d. 2. oktober kl. 19.  Det var en beskrivelse om, hvordan en italienerdreng oplevede sin barndom med krigen på Sardinien, og hvordan han kom til Alstrup med Red Barnet. Luciano Scaglione fortalte om sin barndom rundt om i Europa, og sluttede med sit voksen liv i Danmark.