Et jubilæumsår må vi betegne 2012, med 25 år er det en milepæl for Lokalhistorisk Forening.

Det er med glæde og stolthed vi har kunnet fejre 25 år med en stadig aktiv Forening som er i bevægelse og mod forandring i takt med den øvrige udvikling i samfundet. Med en trofast bestyrelse som sammen med Arkivets bestyrelse gør et rigtig godt arbejde for, at lokalhistorien bliver gemt og formidlet blandt andet via vores Årsskrift og arrangementer samt i det ugentlige åbne arkiv.

Der har igennem alle årene været planlagt og afholdt en række aktiviteter - en del i samarbejde med andre foreninger i lokalsamfundet. I alle 25 år har mange mennesker lagt et stort frivilligt arbejde i bevarelse af lokalhistorien.

 Festaftenen

25 års jubilæet blev fejret - festligt - efter en kort generalforsamling. 85 gæster havde valgt at deltage denne fredag, hvor Danmark spillede fodbold, og andre foreninger på Nordfalster også havde arrangementer. Flot at så mange bakkede op omkring vort jubilæum. Endnu engang tak herfor!

 Flere personer i bestyrelsen blev fremhævet med anerkendelse og det blev præciseret, at godt nok er vi frivilligt arbejdende og interessen bærer lønnen i sig selv. Men det er ikke hver dag man ser en 25 års jubilar i en forening, dette fik Erik Hansen med på sin vej op af stolen -

Hvor formanden sagde følgende: ” Erik Hansen - du er Foreningens sekretær været med i bestyrelsen igennem alle 25 år – afløste Niels Frost i 1991 som tidligere var redaktør.

Kære Erik til lykke med dit 25 års jubilæum i Lokalhistorisk Forening for Nordfalster.

Mange tak for det store arbejde du har lagt igennem alle årerne – du har været med lige fra begyndelsen, kendt de første bestyrelsesmedlemmer – du afløste Niels Frost med redaktionsarbejdet med Årsskriftet – du har sammen med Erik Bøgelund foretaget utallige båndoptagelser – som nu er et stykke værdifuldt lokalhistorie. Du har en stor historisk viden og lokalkendskab – på vegne af Lokalhistorisk Forening - tak for din indsats og samarbejde”.

 Formanden fortsatte : ”Der er en anden Erik som jeg også vil fremhæve i dag – nemlig vores bestyrelsesmedlem Erik Bøgelund, som ikke ønsker at genopstille.

Kære Erik Mange tak skal du have for din meget store og utrættelige indsats med 420 båndoptagelser samt afspilninger gennem mange eftermiddage. Vi kommer til at savne dig ved vores bestyrelsesmøder – trods dine mange fødselsdage kender jeg ingen som dig der kan igangsætte – du er fyldt af ideer – som nogle gange har givet ordstyreren sved på panden –når det var uden for punkterne på dagsordenen. Du har også været med i Foreningens arbejde igennem mange år blev valgt i bestyrelsen i 2000 – og forud herfor været suppleant.

Du er det man kan kalde det frivillige arbejdes mand.

På Lokalhistorisk Forenings vegne siger jeg dig en stor tak – og som anerkendelse for dit store arbejde udnævnes du hermed til æresmedlem af Lokalhistorisk Forening for Nordfalster”

 Formanden fortsætter : ”Nuværende næstformand Frank V Nielsen har ligeledes deltaget igennem alle årene – dog ikke som bestyrelsesmedlem i alle år. Frank du er en dygtig og betydningsfuld skribent til årsskriftet og som lokalhistoriker – ses tydeligt når man gennemser alle årsskrifter og læser flere lokalhistoriske publikationer.

 Alle bestyrelsesmedlemmer af Arkiv og Forening blev af formanden smykket med en festlig roset– ”for at I kan være endnu mere synlige i aften og for at vi som bestyrelsesmedlemmer kan synliggøre vores fællesskab omkring lokalhistorien” dette blev afslutningen på formandens jubilæumsberetning.

 Fra Guldborgsund kommune kom Kultur- og Fritidschef Jørgen Lykke Madsen og gav Foreningen anerkendelse i ord og med en check.

 Det blev en meget vellykket aften med underholdning af Børge og Jens Truelsen ”The oldies” som optrådte med forskellige indslag, blandt andet fik vi besøg af ”Hendes Majestæt Dronning Margrethe” som overrakte Erik Hansen en fin medalje for hans 25 år i Foreningen.

Frank Nielsen talte over Nørre Alslev sangen, som er en af de mange lokale sange som findes på Arkivet. Frank redegjorde for de enkelte bygningers betydning som er beskrevet i sangen, byen har jo ændret sig, og det var en spændende dimension at få med i forbindelse med jubilæet. –og så blev sangen naturligvis også sunget.

Arne Larsen fra Vålse havde forfattet en sang om lokalhistorie dens værdier, og talte om det gamle Vålse.

 Elin Johnsen fra Nørre Alslev gav os en spændende og morsom indblik i sin barndom på besøg hos mormor og morfar på Lundby Møllegård. Talte dialekt over Maren Stenhugger da hun fik en hjernerystelse.

 Arkivets bestyrelse stod for lotteri – hvor rigtig mange fik en gevinst med hjem.

 Til sidst optrådte bestyrelsesmedlem fra Arkivet Lonnie Petersen med ” de arkiv afstøvede piger ” som bakkesangerinder, hvor Joseph Gallacher spillede på klaveret – der var et stående bifald fra alle gæsterne – og vi fik alle en dejlig aften som vi fortsat mindes med glæde.

 Aftenen bød på en lækker buffet fra ”Viggården” Det unge musiske talent Joseph Gallacher stod for musikken under middagen, til sangene og ved den senere underholdning. Blomstercenteret havde sponsoreret dekorationer til bordene og Super Brugsen i Nørre Alslev havde hjulpet til med gaver til lotteri, som Arkivet stod for.

 Hverdagen:

 Om det er et sammentræf af flere forskellige faktorer der gør at Arkiv og Forening

er i en fortsat god udvikling skal være usagt, men vi må konkludere, at der er stor aktivitet i Arkivets lokaler hver mandag mellem 17 -19. Derudover er der dage hvor der holdes møder i mindre udvalg, samt bestyrelsesmøder igennem hele året.

Der har været 100 besøgende i år, et stadig stigende besøgstal, derudover et utal af henvendelser via e- mails, samt rigtig mange afleveringer er det også blevet til i år.

 Der har været besøg fra Dansk Folkemindesamling af arkivar Lene Andersen, som søgte oplysninger om vores hjemstavnsforfatterinde Helene Strange. Her kunne vi være behjælpelige blandt andet med kopier af fotos, breve, udklip og andet. Lene Andersen vil besøge os igen for at overspille det gamle bånd fra Danmarks radio i 1935.

Man kan læse herom i Årsskriftet fra 1994, s. 15 hvor Grønlund Anthonsen beskriver følgende :

 ”Jeg kan bl.a. fortælle, at Helene Strange og jeg, i 1935 havde kontakt med Danmarks Radio om at opføre en dialog på torvet i Nykøbing, hvor hun var ”Dorthe Falstring” og jeg var ”Morten Lollike” og det foregik fra radiofoniens bygning d.v.s. telegrafbygningen.

Jeg fik 75 kr. og 1 kr. og 20 øre til rejsepenge, og jeg formoder at Helene Strange har fået det samme - om hun har fået noget ekstra for forfatterskabet, det ved jeg ikke. Vi læste på det derhjemme, og jeg kan huske, at der var et billede af os i ”Radiobladet”, da vi var sminket og klædt ud ”.

 I august fik vi besøg af fotoresearcher Stig Sumberg fra Frihedsmuseet, som søgte oplysninger om lokale frihedskæmpere fra 2. verdenskrig. Arkivet råder over et omfattende materiale vedrørende lokale frihedskæmpere takket være afleveringer fra fremsynede personer. Her kan blandt andet nævnes Viggo Sigvardt som spillede en stor rolle under krigen som modstandsmand. Det blev en udbytterig eftermiddag for såvel Stig Sumberg som os på Arkivet.

 Vi har også haft genvisit fra Arkivet i Valby, som vi besøgte for 2 år siden. De var fulde af beundring over den store plads vi har til rådighed. Valby Arkiv som ligger ved siden af Nordisk Film, har kun et enkelt lokale, som derfor er fyldt for gulv til loft med arkivalier.

Den lokale gigtforening har også været på besøg i Arkivet. 16 medlemmer af Foreningen blev orienteret om Arkivets arbejde såvel indadtil som udadtil, af vores arkivleder Bente Søeballe Olsen.

 En lokal popgruppe fra 1960erne ” Danny and the Royal Strings” er nu også indgået i Arkivets samling. Vi kan kun lade tankerne flyve til f.eks. om 100 år, når tip- tip oldebørn søger data om deres forfædre som spillede i denne gruppe – det er da lidt morsomt at tænke på

 I forlængelse af den svenske slægtsforskning blev der i foråret afholdt en eftermiddag hvor alle de svenske slægtsforskere kom og fortalte deres historie, mere herom kan læses i dette årsskrift.

 Foråret bød igen på afspil af nogle af de gamle båndoptagelser, som er foretaget af Erik Bøgelund og Erik Hansen. Vi har haft 6 arrangementer ”Kom og Lyt ” til lokale stemmer.

Arkivet råder nu over 420 optagelser af før og nulevende personer. Disse er tilgængelige i arkivets åbningstider.

 En aften i september måned bød på en historisk aften om Vålse Vig. Dette blev et tilløb stykke, hvor hele Vålse gamle skole blev fyldt ud. Efterfølgende er pågået et større detektiv arbejde med at få navne på personer i den gamle film fra 1941.

 Oktober måned besøgte Arkiv og Foreningen ”Fredagstræf ” i Nørre Alslev, og fortalte her om Arkiv og Foreningens arbejde. Hvor den gamle Vig film og fotos også blev fremvist.

 Sidst i oktober foredrag med Torsten Elsvor om ”Den polske indvandring ” dette tema vil blive fulgt op med polske historier og et besøg på den polske kaserne på Lolland.

 November blev det til foredrag med museumsinspektør Ulla Schaltz - Museum Lolland – Falster, med teamet ”Døden set i et kulturhistorisk perspektiv” dette er planlagt i relation til arbejdet med gravminder og opfølgende foredrag i februar 2013.

 Nørre Alslev kulturforening er med arrangør og som tidligere nævnt vil Arkiv og Forening benytte sig af den fordel, der er ved at arbejde sammen med andre og flere foreninger.

 Ved Historisk Samfunds 100 års jubilæum deltog repræsentanter fra Arkiv og Forening i Bangs Have. En historisk spændende eftermiddag med blandt andet optræden af ”en person fra den tid ” hvor Historisk Samfund blev stiftet.

 Sommerudflugten for bestyrelsesmedlemmer gik til Femø, en meget god tur med et historisk og socialt indhold. Tak til Femø Arkiv for den gode planlægning.